BANANE

BANANA EQUO E SOLIDALE BIO PERU
€ 2,60
BANANA FAIR  TRADE BIO COLOMBIA
€ 2,60